กู้เงินกรุงไทย

เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
จาก 15000 บาท
1-60 เดือน
12-28%

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กับสินเชื่อกรุงไทย กู้เงินกับกรุงไทยในช่วงโควิดดีอย่างไร!?

 

อย่างที่หลายๆ คนรู้กันว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เราได้ต่อสู้กับเรื่องราวของโรคระบาดร้ายแรงอย่างโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้บรรดาเหล่าผู้บริโภคนั้นได้รับผลกระทบในความเสียหายเป็นอันมาก และธนาคารกรุงไทยก็เล็งเห็นถึงวิกฤตนี้จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ได้ทำการกู้เงินกับกรุงไทย ลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย กรุงไทย กู้สินเชื่อ กรุงไทยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส มาดูกันว่ามาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้กู้เงินกรุงไทยจะมีมากน้อยเพียงไหน

ซึ่งในมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้กู้เงินธนาคารกรุงไทยนั้น แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 มาตรการ

 

มาตรการที่ 1
ลูกค้าบุคคล ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์กู้เงินกรุงไทยภายใต้กำกับ เช่น สินเชื่อ Smart Money สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus และลูกค้าสินเชื่อบ้านที่วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 4 เดือน ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 4 เดือน

*เอกสารที่ต้องเตรียม: สำเนาบัตรประชาชน

 

มาตรการที่ 2
ลูกค้าสินเชื่อบุคคลกู้เงินกรุงไทย ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง และลูกค้าสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อบ้านมือสองกรุงไทย ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 6 เดือน

*เอกสารที่ต้องเตรียม: สำเนาบัตรประชาชน และเอกสารที่แสดงรายได้ลดลง (ถ้ามี) เช่น สลิปเงินเดือนที่ลดลง, เอกสารแสดงการพักงานหรือลาออก เป็นต้น

 

มาตรการที่ 3

สำหรับลูกค้าธุรกิจที่กู้เงินกรุงไทย ที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจไม่เกิน 100 ล้านทุกราย แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน หากไม่ประสงค์เข้าร่วมสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ

 

มาตรการที่ 4

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป กู้เงินกรุงไทยที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน พร้อมทั้งขยายระยะเวลาชำระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน

 

มาตรการที่ 5

ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 เป็นการกู้ฉุกเฉินกรุงไทยระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

 

ทั้งหมดที่กล่าวไปข้างบนคือ 5 มาตรการที่ทางธนาคารออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้กู้เงินกรุงไทยหรือเงินกู้ฉุกเฉินกรุงไทยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสนี้ และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและผ่านไปได้ด้วยดี ☺

เราชนะรอบ 4, เงินด่วนพร้อมใช้, กู้เงินด่วน

Close