กู้เงินออมสิน

เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
จาก 6000 บาท
1-120 เดือน
4-28%

กู้เงินออมสิน มีสินเชื่อประเภทไหนบ้างที่ยังเปิดให้กู้ได้ประจำปี 2022

 

เหมือนดั่งที่ทราบกันว่าตอนนี้ธนาคารออมสินเข้าใจหัวอกของผู้ประสบภัยจากโรคระบาดโควิด-19 จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับเงินกู้ ให้กู้เงินออมสินได้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ดอกเบี้ยน้อย แถมยังได้เงินก้อนไปใช้แบบง่ายๆ เพียงแค่สมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น แต่นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังเปิดให้กู้เงินออมสินกับบุคคลอื่นๆ อีกด้วย เราจึงได้รวบรวมสินเชื่อต่างๆ ของธนาคารออมสินที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจมาฝากกัน

 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

กู้เงินออมสินเพื่อไปเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชนเป็นสินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

จำนวนเงินกู้: สามารถกู้ได้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

 

สินเชื่อธุรกิจและ SMEs

จุดประสงค์ของสินเชื่อธุรกิจและ SMEs นั้นเป็นการกู้เงินออมสินที่เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือกองทรัสต์ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสามารถกู้ยืมเงินได้ ทั้งนี้ต้องประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ ฯลฯ
จำนวนเงินกู้: จะพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ และต้องไม่เกินมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ให้กู้รายละเกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป แบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี และเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลากู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

 

ทั้งสองสินเชื่อของธนาคารเงินกู้ออมสินที่เรานำมาฝากกันนั้น ถือว่าเป็นสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ดังนั้นถ้าใครที่กำลังประสบปัญหาในด้านนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ บุคคลอื่นๆ ทั่วไป และสนใจจะใช้บริการกู้เงินออมสินก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลย https://www.gsb.or.th/

เราชนะรอบ 4, เงินด่วนพร้อมใช้, กู้เงินด่วน

Close