กู้เงิน ธ.อ.ส

เงินเดือนรึรายได้ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
จาก 8000 บาท
1-120 เดือน
5-28%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใจดีออกโครงการบ้าน ธ.อ.ส ไม่ทิ้งกัน ให้กู้เงิน ธ.อ.ส ผ่อนสบายสูงสุด 40 ปี

 

เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่อยากขอยื่นกู้ซื้อบ้าน เพราะธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่รู้จักกันในนามตัวย่ออย่าง ธ.อ.ส เพิ่งได้ออกโครงการกู้เงิน ธ.อ.ส บ้านไม่ทิ้งกันออกมา เพื่อรองรับผู้ประสบภัย และอยากให้เล็งเห็นว่าเราไม่เคยทิ้งกัน

*โครงการนี้กําหนดระยะเวลายื่นคําขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทํานิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจํากัด สินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วนกําหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน

วัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน ธ.อ.ส โครงการบ้าน ธ.อ.ส ไม่ทิ้งกัน

  1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย ซ่อมแซมอาคาร
  4. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

*นิยามคําว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน

วงเงินให้กู้เงิน ธ.อ.ส สูงสุดของสินเชื่อนี้ต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจํานวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

 

คุณสมบัติของผู้ขอกู้เงิน ธ.อ.ส ในโครงการนี้จะต้อง

เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตาม “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” หรือบุคคลในครอบครัว ของลูกค้า ธ.อ.ส ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้เข้าร่วม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
หรือ “โครงการ ธ.อ.ส ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ”

*บุคคลในครอบครัว หมายถึง พ่อแม่ สามี ภรรยา บุตร พี่น้อง

 

สำหรับผู้ที่สนใจกู้เงิน ธ.อ.ส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในโครงการนี้หรือสินเชื่อเงินสดฉุกเฉินสามารถสอบถามเรื่องโครงการนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ghbank.co.th/ อีกทั้งยังสามารถคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายได้ด้วยผ่านทางเว็บไซต์

 

เราชนะรอบ 4, เงินด่วนพร้อมใช้, กู้เงินด่วน

Close