Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

บทความ

บทความ

17 items(1/2) 2 Next » Last »|

ก้อนแข็งที่เปลือกตาบน

โดย beer on January,07 2017 07.50

จะรักษายังไงคะ ที่เปลือกตาบนข้างซ้ายมีก้อนแข็งๆ แต่ไม่มีหนอง ตอนแรกไม่บวมเท่าไหร่ แต่พอปล่อยไว้ มันกลับมีสีคล้ำลง ทั้งๆไม่ได้ไปสัมผัสตรงจุดนั้นเลย

VCD Consultation

โดย Admin on November,05 2009 17.28

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบริการปฐมภูมิ 1

โดย นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ on August,29 2009 10.42

5 สาเหตุของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Thai-European Health Care Reform Project – HCRP)

เข้าไปอ่านบทความได้ที่

http://www.dlfp.in.th/upload/forum/fs1.pdf

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบริการปฐมภูมิ 2

โดย นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ on August,29 2009 10.42

แก่นแท้และความสำคัญของ "บริการปฐมภูมิ"

โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Thai-European Health Care Reform Project – HCRP)

เข้าไปอ่านบทความได้ที่

http://www.dlfp.in.th/upload/forum/fs2.pdf

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบริการปฐมภูมิ 3

โดย นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ on August,29 2009 10.41

คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น เมื่อบริการปฐมภูมิใกล้บ้านเข้มแข็ง

โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Thai-European Health Care Reform Project – HCRP)

เข้าไปอ่านบทความได้ที่

http://www.dlfp.in.th/upload/forum/fs3.pdf

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบริการปฐมภูมิ 4

โดย นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ on August,29 2009 10.40

บริการปฐมภูมิกับมิติเศรษฐกิจพอเพียง

โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Thai-European Health Care Reform Project – HCRP)

เข้าไปอ่านบทความได้ที่

http://www.dlfp.in.th/upload/forum/fs4.pdf

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบริการปฐมภูมิ 5

โดย นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ on August,29 2009 10.39

ความสำคัญของ "เวชศาสตร์ครอบครัว"

โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Thai-European Health Care Reform Project – HCRP)

เข้าไปอ่านบทความได้ที่

http://www.dlfp.in.th/upload/forum/fs5.pdf

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบริการปฐมภูมิ 6

โดย นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ on August,29 2009 10.38

บริการสุขภาพที่ใส่ใจความเป็นมนุษย์ หนึ่งในเอกลักษณ์ของบริการปฐมภูมิ

โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Thai-European Health Care Reform Project – HCRP)

เข้าไปอ่านบทความได้ที่

http://www.dlfp.in.th/upload/forum/fs6.pdf

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบริการปฐมภูมิ 7

โดย นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ on August,29 2009 10.36

ระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็งนำสุขภาพดีสู่คนทั้งชาติ บทพิสูจน์จากนานาชาติ

โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Thai-European Health Care Reform Project – HCRP)

เข้าไปอ่านบทความได้ที่

http://www.dlfp.in.th/upload/forum/fs7.pdf

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบริการปฐมภูมิ 8

โดย นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ on August,29 2009 10.36

องค์ประกอบสำคัญของบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Thai-European Health Care Reform Project – HCRP)

เข้าไปอ่านบทความได้ที่

http://www.dlfp.in.th/upload/forum/fs8.pdf

17 items(1/2) 2 Next » Last »|

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!