Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

พิมพ์ครั้ง 1 กันยายน 2552

ผู้เขียน

  • นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
  • นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
  • พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ
  • พญ. สุพัตรา ศรีวณิชากร
  • นพ.เกษม เวชสุทรานนท์
  • นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย : กระทรวงสาธารณสุข สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ออกแบบปก ศรัณย์ ภิญญรัตน์

รูปแล่ม วัฒสินธุ์ สุวรัตนานนท์

พิมพ์ที่ บริษัท ที คิว พี จำกัด

แยกสี-ทำแพลท บริษัท มณัสฟิล์ม จำกัด

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

1168 ซ.พหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 e-mail : thainhf@thainhf.org http://www.thainhf.org

Comment #1ชุดโครงการวิจัย วช.2554 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพรพ.สต.แ
คุณสุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์
Posted @July,08 2010 12.12 ip : 203...238

ดีค่ะ ขอบพระคุณ

Comment #2
cgvfg
Posted @June,22 2016 16.54 ip : 182...194

Purchasing the first home can be an exciting moment and moving from renter to property owner presents a long list of significant long-term rewards. Yet, you'll find so many thoughts and also fears several have when contemplating buying their particular first residence. luxuryhomeimprovement In several ways the language sustainable and also fashion will not really take a seat together properly. I have got heard lasting fashion called both oxymoronic plus a contradiction and maybe this does work. Is promoted possible for your fashion industry to get sustainable? stylekeeper Car lease has grow to be big enterprise. A signifigant amounts of fresh and car buyers in britain are creating their car purchase about finance of some type, and many individuals choose to prepare it from the dealership. So what should you know concerning financing your car or truck from the particular dealer? localfinance Currently, traditional global law will not consider individual environmental rights with a clean and also healthy environment to become jus cogens individual right. Jus cogens ("compelling law") identifies preemptory legitimate principles and also norms which can be binding about all global States, irrespective of their agreement. legalguide Security can be a major factor that you need to enjoy -- and also invest a lot of money with -- at home. Affordable and also basic safety systems at home can aid in keeping your household safe and also peacefully sleeping during the night. homeimprovementguide After Planet War 2 the middle classes abandoned bus travel and only travel simply by private vehicle. Today many Americans vacation by tour bus or aircraft when venture long-distance journeys. High fuel prices have got boosted tour bus travel right after decades regarding decline. toptravelers Changing nice hair style later on in life is not an easy decision to produce. You will probably be frought with anxiety about needing to learn if you are likely to be doing the proper thing. Well a straightforward techniques will make the process easier to handle. Here we all discuss techniques in tips on how to make the proper decision when contemplating a modify or full make above. styleblog It was once that obtaining business cash to get a smaller enterprise was relatively straightforward. You'd go to see your neighborhood friendly banker and speak about your enterprise needs. You'd discuss everything you needed and so they would assistance with financing a small business loan : yours, being exact. gobusiness Washington is probably the magnificent states in america of The usa. This state can be an extra ordinary destination for a work. This spot is popular for providing a fantastic working problem to the employees. The labour and job law on this place means that no injustice is completed with the particular employees. These regulations also care for the functioning conditions which can be being provided for the employees. lawtoday Remodeling your property is an overwhelming possibility - So how do an individual start? If you're slightly hesitant to take the plunge into the full scale redecorating project, you can still find many methods make a massive impact around the comfort, seem, and feel of your property without breaking the lender. besthomeimprovement Travel nurse practitioners are nurse practitioners who happen to be different places for short-term functioning assignments. Travel nurse practitioners often benefit hospitals, medical doctors offices, and inside the medical government field. travel101 You'll find all varieties and styles of trend blogs because the internet is packed with them. It can speak about the main advantage of wearing slim jeans above boyfriend denims or just how pink takes the spot of african american plus every one of the extras. When you go on the web, you are certain to get your fill with the latest in fashion trends by means of fashion sites. topfashion I wish to share together with you some power contractor enterprise ideas. I will probably be sharing some ideas that you might think about in case you are currently in operation as a power contractor. Or in the event you plan on-going into business in the foreseeable future. mrbusiness Everyone has to go purchasing, but the ways that people elect to shop are becoming very varied within the last few many years. The go up of world wide web shopping provides seen purchasing trips turning into less of your social activity plus more of any solo sports activity, as we commence to do our own shopping from your comfort individuals own residence, via the net. But it doesn't must be the circumstance. internetshopping Many customers of Free airline Florida homes desire to enjoy your home now, but in addition rent your home seasonally to be able to offset expenditures. It's an excellent strategy whether you are looking for a single house in your community, or a flat purchase. Here are usually top facts to consider before buying in your community. homeimprovement101 The self-sufficient traveler abides by way of a philosophy just like Taoism (that means "way, inches or "path"). This permits the self-sufficient traveler to take pleasure from a freedom which can be rare. As opposed to needing a lot more, the self-sufficient traveler wants less. Independent travelers recognize that by leaving behind things behind it is possible to take the entire world with an individual. protraveler

One of several hardest things about decorating your house is seeking the style that you like all of which will fit your own home. Often people save money time trying to get a design or style for the room when compared with actually purchasing the items along with decorating the bedroom. make style These days and nights, when many of us admit an enterprise is under-going tough periods, it just means it can be experiencing cash-flow troubles. There can be some facts to suggest that many businesses often meet up with very critical cash-flow issues of their businesses. do business Through our research along with individual work in the past with mothers-in-law along with daughters-in-law a real theme features emerged because most predominant -- an awareness of powerlessness. Mothers-in-law think whatever they accomplish, no subject what that they say, it looks like it's the drastically wrong thing -- perhaps doing nothing is most likely the wrong issue. law forum The net finally fulfilled considered one of its wonderful promises: Everyone is making income by offering products for the ecommerce internet sites. If you're new at all to ecommerce, or selling services on the world wide web, read in. This content explains the easiest way an ecommerce shopping cart solution solution for websites. smart shopping Travelling using "little ones" might be the most joyous situations of all-it can even be the most stressful. Parent stress is often high while travelling with young kids or little ones as children within this age class have a number of needs, short awareness spans and they are easily bored to tears or upset when cooped up for years. about travel There are many different design and style styles available when adorning your lounge. One thing to recollect when adorning your lounge is you must be comfortable inside room and much like the style as you are probably will be spending a great deal of your amount of time in the place. Here vary design variations for rooms to consider for ones home. style 101 Setting up an enterprise from your scratch is usually a tough alternative for keen entrepreneurs, in particular when they fall inside minority segment. Arranging to the funds and managing the expenses might be risky along with daunting. Government entities has as a result, initiated various assistance programs to the minorities considering small corporations, assisting along with boosting them because of their endeavor. get business Taking a look at starting your law agency, one overlooked method to obtain business can be local recommend work. While i began our career just as one attorney at the medium sized law practice, I had a perception of what I'd personally be implementing. Areas including corporate legislations, family legislations, criminal legislations, estate legislations, real house law, are all instances of practices areas that every lawyers have an understanding of because those people courses are generally taught throughout probably every single law school in the us. law system Shopping any place in British Columbia is surely an experience itself and single purpose popular activities to do, other as opposed to many backyard activities. Should you be a customer and have to get the home elevators British Columbia places, retail outlets, store discount codes then this information help you getting online home elevators these matters. top shopper Selecting take a trip websites that will suit your travel situation is vital. Due to your heightened levels of competition from a lot of travel internet sites, customers will find a very good value thus to their dream take a trip experience. Spending some time to recognize which site is efficient at which niche are going to be beneficial throughout both small and end. traveler guru In a lot of ways, a woman's hairstyle mirrors your ex personality along with plays a huge role inside first feeling she creates when people meet your ex. Is your ex style demur along with shy, hot with curls along with wispy bangs, or possibly a short, boyish lower that signals on the outside entire world that the girl enjoys the outside and athletics? Read this content to determine. fashoin style Most businesses feel that business capital is something which you are required when your small business is small on income or periods are challenging. A wide range of businesses step out looking pertaining to business funding if your business is just not good. Some time to find business funding is just not when your small business is undertaking horrible or you happen to be strapped pertaining to cash. business mom When taking into consideration the family legislations field, and whether you wish to start your law agency, it is vital to look at your train area as well as "niche". Many brand-new attorneys have no idea of what train area they should join after they come out of law institution. That can be understandable since law school helps you with how for you to "think as being a lawyer" but not how to train law. law corner There are lots of reasons pertaining to shopping throughout online searching. Some people love to just get out your front door and check out a conventional mall except for those that much like the convenience of resting and look by hitting, 24 hours every day 7 days 7 days, this is the most effective way to undertake it. You preserve gas, eliminate packed areas and use a wide assortment of items to acquire and recover prices when compared with shopping some other way. shopping talk

แสดงความคิดเห็น

« 8160
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!